Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 
 

 English

Публикации на членовете на

катедра „Теоретична електротехника”

от  1997 г. 

 

Списания от чужбина

1.  Kolev L., V. Mladenov (1997), Use of Interval Slopes in Implementing an Interval Method for Global Non-linear DC Circuit Analysis, International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol. 25, 1997, pp. 37-42.

2.  Kolev L. (1997), Use of Interval Slopes for the Irrational Part of Factorable Functions, Reliable Computing, Vol. 3, 1997, pp. 83-93.

3.  Savov V., Zh. Georgiev, E. Bogdanov (1997), Analysis of Cage Induction Motor by Means of the Finite Element Method and Coupled System of Field, Circuit and Motion Equations, Electrical Engineering, Vol. 80, No.1, Feb. 1997, pp. 21-28.

 

Списания от България

1.  Радев H., K. Иванов (1997), Лентов SC-филтър от втори ред с компенсация на влиянието на коефициента на усилване на операционните усилватели, Електротехника и Електроника, кн.7-8, 1997, стр. 18-20.

2.  Иванов К., Г. Божилов, В. Младенов (1997), Представяне на несиметрична намотка на кафезен ротор посредством трифазен модел, Електротехника и Електроника, кн.1-2, 1997, стр.12-15.

3.  Станчева Р., И. Ячева (1997), Динамични натоварвания в крайните статорни пакети на мощни турбогенератори, Електротехника и електроника, кн. 9-10, 1997, стр. 25-30.

4.  Цочев Х. (1997), Пресмятане на вероятността за недостигане на границите от линеен случаен процес, Електротехника и електроника, 1997, кн. 7-8, стр. 11-13.

 

Конференции в чужбина

1.  Mladenov V., D. Leenaerts, F. Uhlmann (1997), First Order Estimation of the Basin of Attraction of Stable Equilibrium Points in CNNs, European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'97, Budapest, Hungary, 1997 pp. 684-689.

2.  Mladenov V., F. Uhlmann, H. Thiele (1997), Neural Network Approach in Eddy-Current Non-destructive Testing, 42. Internationalen Wissenschaftlichen Kolloquium (IWK'97), TU-Ilmenau, Ilmenau, Germany, 1997, pp. 184-188.

3.  Mladenov V., F. Uhlmann (1997), Interval Approach in Determining the Robustness of the Equilibrium Points in Cellular Neural Networks (CNN's), Electronic Circuits and Systems Conference ECS'97, Bratislava, Slovakia, 1997, pp. 311-314.

4.  Mladenov V., F. Uhlmann, S. Kirsanov (1997), Neural Network Approach in Eddy-Current Non-destructive Testing, Electronic Circuits and Systems Conference ECS'97, Bratislava, Slovakia, 1997, pp. 289-292.

5.  Kolev L. (1997), A General Interval Method for Global Nonlinear DC Analysis, Proceedings of the 1997 European Conference on Circuit Theory and Design ECCD'97, Technical University of Budapest, 30th August - 3rd Sept., 1997, Budapest, Hungary, Vol. 3, pp.1460-1462.

6. Gadjeva E., V. Georgiev, K. Stanchev (1997), Application of Nonlinear Makromodels in the Simulation of Analog-Discret Circuits, Proceedings of the 9th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET' 97, Palermo, 9-11 June, 1997, pp. 342-345.

 

Конференции в България

1. Иванов К. (1997), Нискочестотен SC-филтър от пети ред с намалено влияние на коефициента на усилване по постоянно напрежение на операционните усилватели, Proceedings of 10th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'97, Plovdiv, Mаy 1997, Vol. II, pp. 75-80.

2.  Иванов К., Н. Радев (1997), SC-филтър за уплътнителна телефонна система с намалено влияние на коефициента на усилване по постоянно напрежение на операционните усилватели, Национална конференция с международно участие, Телеком’97, Варна, октомври 1997, Сборник доклади, т. 1, стр. 248-253.

3.  Савов В., Т. Тодоров, Ж. Георгиев (1997), Относно матeматичните модели за анализ на двумерни магнитни полета в изотропни и анизотропни среди, Proceedings of the Conference Electronics' 97, Sept. 24-26, 1997, Sozopol, Bulgaria, pp. 25-30.

4.  Цочев Х. (1997), Класическият метод за изследване на преходни процеси като тема на курса по Теоретична електротехника, Юбилейна научна конференция Сливен`97, 17-19.07.1997, стр. 117-181.

5.  Цочев Х. (1997), Векторите със синусоидални "модули" и приложението им в задачите за изследване на въртящи се магнитни полета, Юбилейна научна конференция Сливен`97, 17-19.07.1997, стр. 182-187.

6.  Цочев Х. (1997), Относно директното извеждане на израза за външната индуктивност на праволинеен проводник с кръгово сечение, Юбилейна научна конференция Сливен`97, 17-19.07.1997 стр. 169-171.

7.  Цочев Х. (1997), Формула за пресмятане на капацитета между две проводящи сфери с еднакви радиуси, Юбилейна научна конференция Сливен`97, 17.19.07.1997, стр. 172-176.

 

 


 
Публикации

2023

2022

2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1986-1997