Лятна школа по "Теоретична електротехника"

 

 

 EN

 

 

 ТУ-София

 

 

 

Катедра

  Теоретична

  Електротехника

 

  

ISTET'15

 

 

 

ISTET'17

 

 

 

 

 

 

WSEAS

 

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

 

Технически Университет – София

факултет “Автоматика”

катедра “Теоретична електротехника”

 

бул. “Климент Охридски”№ 8

София 1000

България

 

e-mail: summerschool@tu-sofia.bg

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

 

Технически координатор:

доц. д-р Атанас Червенков

тел.: (+359 2) 965 3809

е-mail: acher@tu-sofia.bg

кабинет: 12521