Лятна школа по "Теоретична електротехника"

 

 

 EN

 

 

 

 ТУ-София

 

 

 

Катедра

  Теоретична

  Електротехника

 

  

ISTET'15

 

 

 

ISTET'17

 

 

 

 

 

 

WSEAS

 

 

 

 

ТАКСИ ЗА правоУЧАСТИЕ

 

 

 

Регистрационните такси са:

- автор с един доклад - 100 лв.

- автор с два доклада - 150 лв.

- съавтор на доклад - 70 лв.

- докторант - 80 лв.

Таксата включва участие в меропиятията и материали за Лятната школа, кафе-паузи и официална вечеря.

 

Таксата за правоучастие може да се преведе по банкова сметка до ............. или да се внесе по време на конференцията.

 

"ТУ - СОФИЯ - Технологии" ЕООД

1000 София

бул."Св. Климент Охридски"№ 8, ст. 1356А

управител: доц. д-р инж. Иван Мл. Кралов

 

"Юробанк България" АД

BIC (SWIFT): BPBIBGSF

сметка BGL - IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702

сметка EUR - IBAN: BG98 BPBI 79401 44613 9701

 

При паричният превод посочете, че преведената сума е за мероприятие "SSAATEE/2018".