Лятна школа по "Теоретична електротехника"

 

 

 EN

 

 

 ТУ-София

 

 

 

Катедра

  Теоретична

  Електротехника

 

  

ISTET'15

 

 

 

ISTET'17

 

 

 

 

 

 

WSEAS

 

 

 

 

ВАЖНИ ДАТИ

 

 

 

Крайни срокове:

Регистрация на доклади                              25.07.2018

Потвърждение за приемане                        31.07.2018

Приемане на готовите доклади                  06.08.2018

Такса за участие                                         03.09.2018

Начало на конференцията                          13.09.2018

Край на конференцията                             14.09.2018