Лятна школа по "Теоретична електротехника"

 

 

 EN

 

 

 ТУ-София

 

 

 

Катедра

  Теоретична

  Електротехника

 

  

ISTET'15

 

 

 

ISTET'17

 

 

 

 

 

 

WSEAS

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

 

 

Шаблон за статията и подробни инструкции по форматирането и изискванията към докладите може да се изтегли от тук:

Шаблон на статия

 

Шаблон за окончателна версия на докладите

 

Докладите трябва да се качат в интернет системата за управление на конференции EasyChair на следния адрес:

https://easychair.org/conferences/?conf=ssaatee2018

Всеки доклад се рецензира според правилата или изискванията на система Easy Chair от трима независими рецензенти.

COPYRIGHT TRANSFERENCE AGREEMENT