У Ч Е Б Н А   Д Е Й Н О С Т

 

• Лабораторни упражнения по дисциплината Размито Управление и Невронни Мрежи
• Лабораторни упражнения по дисциплината Невронни Мрежи
• Лабораторни упражнения по дисциплината Нелинейни Системи и Невронни мрежи


 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English