С Ъ С Т А В

проф. дн инж. Валери Младенов - ръководител, кат. ТЕ, ФА - Ръководител
доц. д-р инж. Снежана Терзиева, катедра ТЕ, ФА
доц. д-р инж. Георги Ценов, катедра ТЕ, ФА
доц. д-р инж. Веселин Чобанов, катедра ТЕ, ФА
гл. ас. д-р инж. Стоян Кирилов, катедра ТЕ
ас. инж. Иван Зайков, катедра ТЕ, ФА
маг. инж. Ясен Йорданов, докторант към катедра ТЕ, ФА
маг. мат. Виолета Тодорова, докторант към катедра ТЕ, ФА
маг. инж. Мирослав Николов, докторант към катедра ТЕ, ФА

 

Лаборатория „Моделиране с Невронни Мрежи” (Neurocomputing), блок 12 на ТУ-София, лаб. 12512

Лаборатория  „Моделиране с

Невронни Мрежи” (Neurocomputing)


English