РСО по "Теоретична електротехника" 2022

 

Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2022

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

Републиканската Студентска Олимпиада (РСО) по „Теоретична Електротехника” тази година ще се проведе в ПУ "Паисиѝ Хилендарски" гр. Пловдив на 26 и 27 май 2022 год. РСО по „Теоретична Електротехника” се провеждат всяка година (с малки изключения) вече няколко десетилетия.    Те дават възможност на студентите да изявят своите знания и да ги сравнят на национално ниво. Същевременно те са една добра форма за повишаване на студентския интерес към по-задълбочени знания и творческо мислене. Като основен организатор на настоящата олимпиада катедра „Теоретична Електротехника” към Технически Университет-София ще положи усилия да продължи и задълбочи създадената добра традиция между Техническите университети и Висшите училища за провеждане на републиканските олимпиади по Теоретична Електротехника.

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на Републиканската Студентска Олимпиада по Теоретична Електротехника–2022 г.


НАЧАЛО