Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2016

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

РСО по "Теоретична електротехника" София 2016

 

Катедра ”Теоретична електротехника”

Факултет ”Автоматика”, ТУ-София

бул. ” Кл. Охридски” 8

 

1. доц. д-р Илона Ячева

сл. тел.: +3592 965 3389,  0895 588 988

e-mail: iiach@tu-sofia.bg

 

2. техн. сътрудник Ася Стоименова

сл. тел.: +3592 965 2390

e-mail:  a_stoimenova@tu-sofia.bg

 

 


ЗА КОНТАКТИ