РСО по "Теоретична електротехника" София 2016

 

Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2016

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

12.05.2016 г. (четвъртък),

ТУ-София, бл. 12, зала 12510

 

15 17ч. Регистрация и настаняване на отборите

 

17 ч. Техническо заседание с ръководителите на отборите и с проверяващата комисия

 

Блок 12 на ТУ-София

 

13.05.2016 г (петък),

ТУ-София, бл. 12, зала 12602

 

8 – 13 ч. – Провеждане на Олимпиадата

 

13 – 17ч. – Проверка на състезателните работи

 

17ч. – Обявяване на резултатите и награждаване на победителите

 

18ч. - Официално закриване на студентската олимпиада

 

14.05.2016 г. (събота) - Отпътуване на отборите

 


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА