РСО по "Теоретична електротехника" София 2016

 

 
Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2016

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

Установени синусоидални режими в линейни електрически вериги със съсредоточени параметри

Преобразуване на линейни електрическите вериги.

Методи за анализ на линейни електрически вериги.

Свойства и теореми за анализ на линейни

  електрически  вериги.

Линейни електрически вериги с индуктивни връзки.

Резонанс.

 

Установени пeриодични несинусо-идални режими в линейни електрически вериги със съсредоточени параметри с възможни резонансни явления

 

Преходни процеси в линейни електрически вериги със съсредоточени параметри (Решение по класически или операторен метод за изследване на преходни процеси)

 


ТЕМАТИКА НА ЗАДАЧИТЕ