Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2016

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

РСО по "Теоретична електротехника" София 2016

 

 
Заявката за участие в олимпиадата може да бъде изтеглена от тук:  

 

Попълнените бланки се изпращат по електронен път на:

a_stoimenova@tu-sofia.bg

или на aдрес:

София 1000, бул. Климент Охридски № 8, бл. 12, ет. 5, кабинет 12519, техн. сътрудник Ася Стоименова


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ