Републиканска Студентска Олимпиада

по "Теоретична електротехника"2022

 

ТУ-София
Катедра "Теоретична електротехника"

РСО по "Теоретична електротехника" 2022

Заявката за участие в олимпиадата може да бъде изтеглена от тук:  

 

Попълнените бланки се изпращат по електронен път на:

d_a_zlatanski@uni-plovdiv.bg

или на aдрес:

България, Пловдив 4000, ул. Цар Асен24

Физико-технологичен факултет

Катедра: "Електроника, комуникации и информационни технологии"

гл. ас. д-р Делко Златански


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ