Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

гл. ас. д-р инж. ИВАН МИТКОВ ТРУШЕВ

 

image

 тел:

965-33-19

 e-mail:

ivant@tu-sofia.bg

 кабинет:

12523

 

 

Професионален опит:

 

* 2016 год.: Главен асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

* 2008 год.: Асистент в катедра “Теоретична Електротехника”

 

Образование:

* 2015 год.:  Доктор,  Тема на дисертацията:Методи и алгоритми за оптимално управление на превключваеми преобразуватели на постоянно напрежение” с научен ръководител: проф. д-р инж. Валери Младенов, защитена  през 2015г.

* 2000 год.: Магистър-инженер в ТУ-София

 

Научни интереси: Управление на превключваеми преобразуватели на постоянно напрежение, Електроника.

 

Преподавателска дейност: Лабораторни и семинарни упражнения по “Теоретична електротехника”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Веселин Чобанов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев