Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

Проф. д-р инж. ИЛОНА ИЛИЕВА ЯЧЕВА

 

 

 тел:

965-33-89

 e-mail:

iiach@tu-sofia.bg

 кабинет:

12514

 

 

Персонална информация: Дата и място на раждане: 02.08.1960, София

Образование

Висше образование, специалност „Автоматизация на производството и разпределението на електроенергията“, Московски енергетически инститет, 1979-1984

Следдипломна квалификация по приложна математика, ТУ-София, 1984-1985

Редовен докторант, ТУ-София, 1986-1989

Езици

Руски и английски - отлично,

Немски – базови знания

Професионален опит – Технически университет-София, катедра «Теоретична електротехника»:

        Асистент                          1989-1994

Главен асистент               1994-2002

Доцент                              2002-2020

Професор                        от 2020

Лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения и курсова работа по Теоретична електротехника на български, руски и английски език.

Членство в професионални организации

Съюз по електроника, електротехника и съобщения

International Compumag Society

Научни интереси:

Анализ и синтез на полета в електротехнически устройства;

Електромагнитно поле, смесени задачи;

Обратни и оптимизационни задачи;

Числени методи, метод с крайни елементи, методи за оптимизация, програмиране.

Публикации: Над 130 статии в списания и доклади на конференции, 1 учебник, 1 книга и 10 ръководства за студенти.

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Веселин Чобанов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев