Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

доц. д-р инж. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ

  

 тел:

965-38-09

 e-mail:

acher@tu-sofia.bg

 кабинет:

12521

 

 

Роден в Кярнобат, България 1961 г.

Националност - Българин, Източноправославен християнин

Вписан в the Marcus’, ”Whos Who in the Word”, 25th Anniversary Edition, 2007.

Образование:

1985 магистър инж. Електротехника,  Русенски Университет, България.

2002 д-р. по Теоретична електротехника, Технически университет София, България, дисертация : „Приложение на четиримерните потенциали в задачите на синтеза на електромагнитни системи“.

Работа»

Инженер по електроника в катедра „ Теоретична и измервателна електротехника“ Русенски Университет, България;

 Инженер по качеството в Институт по източници на светлина и кварц, Сливен, България.

Академични позиции:

Асистент, , старши асистент, главен асистент по „Теоретична електротехника“ 1990-2001 в катедра Електротехника на ИПФ Сливен, Технически университет София;

Главен асистент по Приложна електротехника, 2001-2004 в катедра Физика на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София, България;

Доцент по „Теоретична електротехника“, 2005-2006 в катедра Физика на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София, България;

Доцент по „Теоретична електротехника“,от  2007 в катедра„Теоретична електротехника“ Технически университет София

Членство в научни организации:

 Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE;

 Black Sea Union of Applied Electromagnetism (BSUAE), NTU Athens, Greece.

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Веселин Чобанов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев