Начало
Новини 
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа

Neurolab 12512

Протоколи КС

Бланки за  протоколи на френски език

РСО по ТЕ

PSpice Модели на Мемристори

 

 English

 

проф. дн инж. ВАЛЕРИ МАРКОВ МЛАДЕНОВ

 

ТУ - София

тел.: (02) 965 23 86

тел./факс: (02) 965 23 86

e-mail: valerim@tu-sofia.bg

бул. "Кл. Охридски" № 8

1000 София, България

www.tu-sofia.bg

кабинет: 12518

 

 

scholar.google.com

 

Проф. Валери Младенов е университетски преподавател и изследовател. Завършил е Техническия университет – София (ТУ-София), специалност „Автоматика и системотехника”. През 1993 г. защитава докторска дисертация (к.т.н.) на тема: „Върху някои проблеми на глобалния анализ на нелинейни вериги“, а през 2019 г. и дисертация за научната степен „доктор на науките” на тема „Усъвършенствано моделиране на мемристори”.

Специализирал е Технологичния университет в Айнтховен, Холандия, в Техническия университет в Илменау, Германия и др. Професор е по Теоретична електротехника в Техническия университет – София. От март 2004 г. до 2011 г. е ръководител на катедра “Теоретична електротехника”, от юни до декември 2011 г. е декан на Факултета по Автоматика на ТУ - София, а от декември 2011 г. до ноември 2015 г. е зам.-ректор на ТУ - София. От август до октомври 2014 г. е бил зам.-министър на образованието и науката в служебно правителство. В момента е ръководител на катедра “Теоретична електротехника” и ръководител на лабораторията по Neurocomputing.

Основните научни интереси на проф. Младенов са в областите на електротехниката, електрониката и автоматиката, изкуствения интелект и невронните мрежи. Автор и съавтор е на 5 учебника, 7 учебни пособия и на повече от 350 научни публикации в страната и в престижни чуждестранни списания и конференции. Участвал е в разработването на много вътрешни и международни проекти.

Проф. Младенов е старши член на Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE) и е отговорник за образователните дейности в Българската секция на IEEE, старши член е на Международното общество по невронни мрежи (INNS), член е на международното общество по големи електрически системи (CIGRE), член е на Управителния съвет на Международния симпозиум по Теоретична електротехника (ISTET), на Управителния съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България и на Управителния съвет на Съюза по автоматика и информатика у нас.

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Веселин Чобанов

Николина Петкова

 

Асистенти

Иван Трушев

Стоян Кирилов

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев