Начало
Новини
За катедрата
Научна дейност
Публикации
Персонал
Литература
Софтуер
Галерия
Други
Контакти
Връзки
Лятна школа
 

 English

 

инж. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИЧЕВ

 

 

 тел:

965-34-45

 e-mail:

s_dichev@tu-sofia.bg

 кабинет:

12526

 

 

 

Професионален опит:

* м. Ноември 2010 год. до сега: Инженер в катедра “Теоретична Електротехника”, факултет “Автоматика” в Технически университет - София

 

Образование:

* 1997 год.: Магистър-инженер по специалност “Информационно-измервателна техника” в ТУ – София

 

Научни интереси: Електротехника, Измерване на електрични и неелектрични  величини.

 

Преподавателска дейност: Лабораторни упражнения по “Теоретична електротехника”.

 

 

Професори

Валери Младенов

Илона Ячева

 

Доценти

Атанас Червенков

Симона Петракиева

Георги Ценов

Николина Петкова

Веселин Чобанов

 

Асистенти

Стоян Кирилов

Иван Трушев

 

Докторанти

 

Инженери

Светослав Дичев

 

Техн. сътрудник

Светослав Дичев